مقررات قرارداد برای : کنسلی پرواز
تهران - استانبول

مسیر تهران به استانبول

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - آنتالیا

مسیر تهران به آنتالیا

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - ازمیر

مسیر تهران به ازمیر

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - تفلیس

مسیر تهران به تفلیس

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تفلیس - تهران

مسیر تفلیس به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
استانبول - تهران

مسیر استانبول به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
آنتالیا - تهران

مسیر آنتالیا به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
ازمیر - تهران

مسیر ازمیر به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3

همین الان

تور خودتو بساز

tour and package

تورهای مهرپروازسیوان

با کلیک کردن بروی جزییات تور سایر امکانات ، اطلاعات هتل ها ، پروازها و سایر اطلاعات تور را مشاهده کنید

ازمیر + کوش آداسی

اعتبار تا 30 - خرداد
نوروز1(6شب)اطلس

ازمیر + کوش آداسی

اعتبار تا 30 - خرداد
نوروز2(6شب)اطلس

استانبول

اعتبار تا 11 - دی
(قشم ایر،معراج) 1 الی 30 شب

کوش آداسی

اعتبار تا 31 - فروردین
23فروردین(ایران ایر)6شب

بدروم

اعتبار تا 10 - خرداد
23فروردین(ایران ایر)6شب

مارماریس

اعتبار تا 27 - اردیبهشت
23فروردین (ایران ایر)6شب

ازمیر

اعتبار تا 3 - خرداد
فروردین و اردیبهشت(ایران ایر)6...

کوش آداسی

اعتبار تا 18 - خرداد
30فروردین(ایران ایر)6شب

مارماریس

اعتبار تا 10 - خرداد
30فروردین(ایران ایر)6شب

آنتالیا

اعتبار تا 17 - خرداد
29و31فروردین(ایران ایر)6شب

بدروم

اعتبار تا 10 - خرداد
30فروردین(ایران ایر)6شب

آنتالیا

اعتبار تا 16 - خرداد
6 اردیبهشت(اطلس)6شب

آلانیا

اعتبار تا 3 - خرداد
29و31فروردین(ایران ایر)6شب

آنتالیا

اعتبار تا 10 - خرداد
5و7 اردیبهشت(ایران ایر)6شب

بدروم

اعتبار تا 3 - خرداد
6 اردیبهشت (ایران ایر) 6شب

مارماریس

اعتبار تا 28 - اردیبهشت
6 اردیبهشت(ایران ایر)6شب

تفلیس

اعتبار تا 31 - مرداد
فروردین و اردیبهشت(قشم ایر)