مقررات قرارداد برای : کنسلی پرواز
تهران - استانبول

مسیر تهران به استانبول

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - آنتالیا

مسیر تهران به آنتالیا

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - ازمیر

مسیر تهران به ازمیر

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - تفلیس

مسیر تهران به تفلیس

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تفلیس - تهران

مسیر تفلیس به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
استانبول - تهران

مسیر استانبول به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
آنتالیا - تهران

مسیر آنتالیا به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
ازمیر - تهران

مسیر ازمیر به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3

همین الان

تور خودتو بساز

tour and package

تورهای مهرپروازسیوان

با کلیک کردن بروی جزییات تور سایر امکانات ، اطلاعات هتل ها ، پروازها و سایر اطلاعات تور را مشاهده کنید

استانبول

اعتبار تا 11 - بهمن
1 الی 30 شب

دیدیم

اعتبار تا 24 - خرداد
بهمن(اطلس)6شب و7روز

ازمیر

اعتبار تا 23 - فروردین
4 اسفند(اطلس)6شب و7روز

کوش آداسی

اعتبار تا 4 - مهر
27بهمن(طلس گلوبال)6شب و7روز

ازمیر

اعتبار تا 3 - آبان
اسفند(اطلس)6شب-بدون ترانسفر

استانبول

اعتبار تا 11 - دی
نوروز98(قشم)5شب

آنتالیا

اعتبار تا 10 - اردیبهشت
3اسفند(اطلس)6شب

آنتالیا

اعتبار تا 11 - دی
28اسفند الی10فروردین(پرواز مست...

استانبول+آنتالیا

اعتبار تا 3 - مرداد
استانبول+آنتالیا(7شب)اطلس

کوش آداسی

اعتبار تا 10 - اردیبهشت
نوروز98(طلس گلوبال)6شب و7روز

ازمیر + کوش آداسی

اعتبار تا 30 - خرداد
3و10فروردین(6شب)اطلس

آنتالیا

اعتبار تا 10 - اردیبهشت
10اسفند(اطلس)6شب

آنتالیا

اعتبار تا 10 - اردیبهشت
نوروز98(قشم ایر)6شب

کوش آداسی

اعتبار تا 9 - آبان
11 اسفند(طلس گلوبال)6شب و7روز

ازمیر

اعتبار تا 9 - خرداد
11 اسفند(اطلس)6شب و7روز

تفلیس

اعتبار تا 28 - تیر
بهمن و اسفند97(قشم ایر)