مقررات قرارداد برای : کنسلی قرارداد
.
ISTANBUL

جدول مقررات کنسلی قرارداد --- مسیر استانبول

.

توضیحات جریمه هر مسافر روز تا پرواز ردیف
100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
1,900,000 ريال 1 روز مانده تا پرواز 2
BELGRADE

جدول مقررات کنسلی قرارداد --- مسیر بلگراد

توضیحات جریمه هر مسافر روز تا پرواز ردیف
100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
70 % 2 روز مانده تا پرواز 2
TEHRAN

جدول مقررات کنسلی قرارداد --- مسیر تهران

توضیحات جریمه هر مسافر روز تا پرواز ردیف
100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
1,900,000 ريال 1 روز مانده تا پرواز 2
همین الان

تور خودتو بساز

tour and package

تورهای مهرپروازسیوان

با کلیک کردن بروی جزییات تور سایر امکانات ، اطلاعات هتل ها ، پروازها و سایر اطلاعات تور را مشاهده کنید

استانبول

اعتبار تا 8 - مهر
اعتبار تا 30جون(قشم ایر)1الی30...

مارماریس

اعتبار تا 8 - مهر
شهریور و مهر(اطلس)6شب و7روز-نر...

بدروم

اعتبار تا 8 - مهر
مهر97(اطلس)6شب و7روز

دیدیم

اعتبار تا 8 - مهر
شهریور و مهر97(اطلس)6شب و7روز

ازمیر

اعتبار تا 8 - مهر
شهریورومهر97(اطلس)6شب و7روز

آنتالیا

اعتبار تا 8 - مهر
5و6مهر(اطلس)6شب و7روز-نرخ نوزا...

کوش آداسی

اعتبار تا 9 - آبان
مهر97(طلس گلوبال)7شب و8روز-نرخ...

آنتالیا

اعتبار تا 8 - مهر
آفر5و6مهر(اطلس)6شب و7روز

آنتالیا

اعتبار تا 8 - مهر
مهر97(اطلس)6شب و7روز

مارماریس

اعتبار تا 9 - آبان
6مهر(قشم ایر)6شب و7روز

کوش آداسی

اعتبار تا 9 - آبان
مهر97(طلس گلوبال)6شب و7روز-نرخ...

بلگراد

اعتبار تا 8 - مهر
تور بلگراد مردادوشهریور-پروازم...

بلگراد

اعتبار تا 8 - مهر
تور بلگراد مردادوشهریور-پروازم...

بلگراد

اعتبار تا 8 - مهر
تور بلگراد مردادوشهریور-پروازم...

بلگراد

اعتبار تا 8 - مهر
شهریور97(قشم ایر)7شب و8روز

بلگراد

اعتبار تا 8 - مهر
شهریور97(قشم ایر)3شب و4روز

بلگراد

اعتبار تا 8 - مهر
شهریور97(قشم ایر)4شب و5روز

ارجان

اعتبار تا 8 - مهر
شهریورماه(اطلس)6شب و7روز-نرخ ن...

تفلیس

اعتبار تا 9 - آبان
شهریور و مهر 97(قشم ایر)