مقررات قرارداد برای : کنسلی پرواز
تهران - استانبول

مسیر تهران به استانبول

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - آنتالیا

مسیر تهران به آنتالیا

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - ازمیر

مسیر تهران به ازمیر

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - تفلیس

مسیر تهران به تفلیس

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تفلیس - تهران

مسیر تفلیس به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
استانبول - تهران

مسیر استانبول به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
آنتالیا - تهران

مسیر آنتالیا به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
ازمیر - تهران

مسیر ازمیر به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
تهران - اسپارتا

مسیر تهران به اسپارتا

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3
اسپارتا - تهران

مسیر اسپارتا به تهران

جریمه نوزاد جریمه کودک جریمه بزگسال روز تا پرواز ردیف
70 % 70 % 70 % 1 روز مانده تا پرواز 1
40 % 40 % 40 % 2 روز مانده تا پرواز 2
30 % 30 % 30 % 3 روز مانده تا پرواز 3

همین الان

تور خودتو بساز

tour and package

تورهای مهرپروازسیوان

با کلیک کردن بروی جزییات تور سایر امکانات ، اطلاعات هتل ها ، پروازها و سایر اطلاعات تور را مشاهده کنید

استانبول

اعتبار تا 11 - دی
(قشم ایر،معراج) 1 الی 30 شب

ازمیر

اعتبار تا 9 - مرداد
خردادو تیر(ایران ایر)6شب

دیدیم

اعتبار تا 9 - شهریور
31خرداد(ایران ایر و قشم ایر)6ش...

مارماریس

اعتبار تا 9 - شهریور
31خرداد(ایران ایر و قشم ایر)6ش...

کوش آداسی

اعتبار تا 9 - مرداد
31خرداد(ایران ایر و قشم ایر)6ش...

بدروم

اعتبار تا 9 - شهریور
31خرداد(ایران ایر و قشم ایر)6ش...

آنتالیا

اعتبار تا 10 - تیر
29و30خردادو1تیر(ایران ایر و قش...

کوش آداسی

اعتبار تا 9 - مرداد
7تیر(ایران ایر و قشم ایر)6شب

بدروم

اعتبار تا 9 - شهریور
8تیر(ایران ایر و قشم ایر)6شب

دیدیم

اعتبار تا 9 - شهریور
تیر(ایران ایر و قشم ایر)6شب

آلانیا

اعتبار تا 9 - مرداد
29و30خرداد و 1تیر(ایران ایر و ...

مارماریس

اعتبار تا 9 - شهریور
7تیر(ایران ایر و قشم ایر)6شب

آنتالیا

اعتبار تا 9 - مرداد
7تیر(ایران ایر و قشم ایر)6شب

کوش آداسی

اعتبار تا 9 - مرداد
14تیر(ایران ایر و قشم ایر)6شب

کوش آداسی

اعتبار تا 9 - مرداد
21تیر(ایران ایر و قشم ایر)6شب

بدروم

اعتبار تا 9 - شهریور
14تیر(ایران ایر و قشم ایر)6شب

مارماریس

اعتبار تا 9 - شهریور
14تیر(ایران ایر و قشم ایر)6شب

مارماریس

اعتبار تا 9 - شهریور
21تیر(ایران ایر و قشم ایر)6شب

آلانیا

اعتبار تا 9 - مرداد
4و5و6 خرداد(ایران ایر و قشم ای...

آنتالیا

اعتبار تا 9 - تیر
آفر ویژه تور آنتالیا(ایران ایر...

دیدیم

اعتبار تا 9 - شهریور
7 تیر(ایران ایر و قشم ایر)6شب

بدروم

اعتبار تا 9 - شهریور
21تیر(ایران ایر و قشم ایر)6شب

مسکو + سنت پترزبورگ

اعتبار تا 10 - تیر
رفت از مسکو (تابستان)7شب

مسکو + سنت پترزبورگ

اعتبار تا 10 - تیر
رفت از سنت پترزبورگ(تابستان)7ش...

تفلیس

اعتبار تا 10 - تیر
قشم ایر(3،4و7شب)

باتومی

اعتبار تا 9 - مرداد
خرداد(قشم ایر)7شب

مسکو + سنت پترزبورگ

اعتبار تا 9 - مرداد
14تیر(ماهان)رفت سنت پترزبورگ_7...

مسکو + سنت پترزبورگ

اعتبار تا 10 - تیر
7تیر رفت از مسکو(نوردویند)7شب

مسکو + سنت پترزبورگ

اعتبار تا 10 - تیر
14تیر رفت از سنت پترزبورگ(نورد...