مقررات قرارداد برای : کنسلی قرارداد
.
ISTANBUL

جدول مقررات کنسلی قرارداد --- مسیر استانبول

.

توضیحات جریمه هر مسافر روز تا پرواز ردیف
100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
1,900,000 ريال 1 روز مانده تا پرواز 2
TEHRAN

جدول مقررات کنسلی قرارداد --- مسیر تهران

توضیحات جریمه هر مسافر روز تا پرواز ردیف
100 % 0 روز مانده تا پرواز 1
1,900,000 ريال 1 روز مانده تا پرواز 2
همین الان

تور خودتو بساز

tour and package

تورهای مهرپروازسیوان

با کلیک کردن بروی جزییات تور سایر امکانات ، اطلاعات هتل ها ، پروازها و سایر اطلاعات تور را مشاهده کنید

استانبول

اعتبار تا 10 - تیر
اعتبار تا 30جون(قشم ایر)1الی30...

مارماریس

اعتبار تا 9 - مرداد
1تیر(قشم ایر)6شب و 7روز

آنتالیا

اعتبار تا 9 - مرداد
23خرداد(قشم ایر) 6شب و 7روز

بدروم

اعتبار تا 2 - تیر

بدروم

اعتبار تا 2 - تیر
31خردادو1تیر(آتا)6شب و7روز

دیدیم

اعتبار تا 9 - تیر
31خرداد و 1تیر(آتا)6 شب و 7 رو...

آنتالیا

اعتبار تا 9 - مرداد
31خردادو1تیر(آتا) 6شب و 7روز

کوش آداسی

اعتبار تا 18 - تیر
7و8خرداد(آتا)6شب و7روز

کوش آداسی

اعتبار تا 18 - تیر
7خرداد(قشم ایر)7شب و8روز

آنتالیا

اعتبار تا 9 - مرداد
6تیر(قشم ایر) 6شب و 7روز

کوش آداسی

اعتبار تا 9 - تیر
31خرداد و1تیر(آتا)6شب و 7روز

آنتالیا

اعتبار تا 9 - مرداد
30خرداد(قشم ایر)6شب و 7روز

بدروم

اعتبار تا 6 - مرداد
8تیر(قشم ایر)6شب و7روز

بدروم

اعتبار تا 6 - مرداد
7و8تیر(آتا)6شب و7روز

کوش آداسی

اعتبار تا 18 - تیر
8تیر(قشم ایر)6شب و7روز

بدروم

اعتبار تا 6 - مرداد
7تیر(قشم ایر)7شب و8روز

کوش آداسی

اعتبار تا 9 - تیر
1تیر(قشم ایر)6شب و 7روز

دیدیم

اعتبار تا 9 - تیر
7و8تیر(آتا)6شب و7روز

دیدیم

اعتبار تا 9 - تیر
7تیر(قشم ایر)7شب و8روز

مارماریس

اعتبار تا 9 - مرداد
31خردادو1تیر(آتا)6شب و 7روز

مارماریس

اعتبار تا 9 - مرداد
7تیر(آتا)6شب و7روز

مارماریس

اعتبار تا 9 - مرداد
15تیر(قشم ایر)6شب و7روز

مارماریس

اعتبار تا 9 - مرداد
14و15تیر(آتا)6شب و7روز

مارماریس

اعتبار تا 9 - مرداد
8تیر(آتا)6شب و7روز

مارماریس

اعتبار تا 9 - مرداد
8تیر(قشم ایر)6شب و7روز

دیدیم

اعتبار تا 6 - مرداد
14و15تیر(آتا)6شب و7روز

دیدیم

اعتبار تا 6 - مرداد
14تیر(قشم ایر)7شب و8روز

دیدیم

اعتبار تا 6 - مرداد
21و22تیر(آتا)6شب و7روز

دیدیم

اعتبار تا 6 - مرداد
21تیر(قشم ایر)7شب و8روز

آنتالیا

اعتبار تا 9 - مرداد
7و8 تیر(قشم ایر) 6شب و 7روز

آنتالیا

اعتبار تا 9 - مرداد
13تیر(قشم ایر) 6شب و 7روز

آنتالیا

اعتبار تا 6 - مرداد
7و8و9تیر(اطلس)6شب و7روز

آنتالیا

اعتبار تا 9 - مرداد
14و15تیر(آتا)6شب و7روز

بلگراد

اعتبار تا 9 - شهریور
ویژه تیرماه(ماهان)3شب و4روز

بلگراد

اعتبار تا 9 - شهریور
ویژه تیرماه(ماهان)4شب و5روز

بلگراد

اعتبار تا 9 - شهریور
ویژه تیرماه(ماهان)7شب و8روز

سنت پترزبورگ + کازان + اولیانو...

اعتبار تا 6 - مرداد

کازان+اولیانوفسک

اعتبار تا 9 - مرداد
جام جهانی19جون(نوردویند)7شب و ...

مسکو + سنت پترزبورگ

اعتبار تا 9 - تیر
11خرداد(نوردویند)7شب و8روز

مسکو + سنت پترزبورگ

اعتبار تا 9 - تیر
18خرداد(نوردویند)7شب و8روز